Національна федерація бодібілдингу України

изображение_viber_2022-05-10_22-28-38-748

РОЗ’ЯСНЕННЯ ФББУ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ ЧЛЕНАМИ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЗМАГАНЬ IFBB

Сьогодні ФББУ отримала інформацію про те, що символіка нашої країни, яку члени збірної команди України з бодібілдингу використовували 9 травня 2022 року після змагань під егідою IFBB у м. Санта-Сусанна, Іспанія, ранять почуття представників спортивної федерації країни-агресора.

Повідомляємо, що використана членами національної збірної команди України символіка після змагань у Іспанії офіційно дозволена в Україні, як і напис на ній.

На фото збірна команда України – переможниця Чемпіонату Європи-2022 з прапорами України, а фраза на одному з прапорів «Русский военный корабль, иди нахуй!» – це гасло українців у боротьбі з російськими окупантами. Цією фразою український моряк звертається до російського військового корабля, а не до представників спортивної федерації з країни-агресора. Російський військовий корабель приніс багато смертей і руйнувань в Україні…

Названа фраза була використана на офіційній платформі Європейського Союзу та Конгресу США.

Ця фраза не може зашкодити репутації державних органів та органів місцевого самоврядування.

Згідно з офіційним роз’ясненням Національного агентства України з питань державної служби від 21.03.2022 р. (за запитом заступника Голови Державної екологічної інспекції України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Андрія Богдановича), використання цієї фрази державними службовцями не є порушенням Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Українські спортсмени не порушили жодних етичних законів спорту та IFBB.

Ми не розуміємо, чому використання цієї фрази, яка є національним символом України у боротьбі з окупантами, офіційно дозволена на рівні урядовців, може образити представників спортивних федерацій.

Якщо хтось з представників спортивної федерації себе асоціює з військовим кораблем країни-агресора, то напрямок руху для них вказаний на прапорі. Слава Україні!

FBBU EXPLANATIONS ON THE USE OF SYMBOLS BY MEMBERS OF THE UKRAINIAN NATIONAL TEAM AFTER THE END OF THE IFBB COMPETITION

 

Today the FBBU received information that the symbols of our country, used by members of the Ukrainian national bodybuilding team on May 9, 2022 after the IFBB competitions in Santa Susanna, Spain, hurt the feelings of representatives of the sports federation of the aggressor country.

We would like to inform you that the symbols used by the members of the national team of Ukraine after the competitions in Spain are officially allowed in Ukraine, as well as the inscription on it.

In the photo, the national team of Ukraine is the winner of the 2022 European Championship with the flags of Ukraine, and the phrase on one of the flags is “Russian warship, go fuck yourself!” This is the slogan of Ukrainians in the struggle against the Russian occupiers. With this phrase, the Ukrainian sailor addresses the Russian warship, not the representatives of the sports federation from the aggressor country. Russian warship brought many deaths and destruction in Ukraine…

The phrase was used on the official platform of the European Union and the US Congress.

This phrase cannot damage the reputation of state bodies and local self-government bodies.

According to the official explanation of the National Agency of Ukraine for Civil Service of 21.03.2022 (at the request of the Deputy Head of the State Ecological Inspectorate of Ukraine for Digital Development, Digital Transformations and Digitization Andriy Bogdanovich), the use of this phrase by civil servants is not a violation of the General Rules ethical behavior of civil servants and local government officials.

Ukrainian athletes have not violated any ethical laws of sport and IFBB.

We do not understand why the use of this phrase, which is the national symbol of Ukraine in the fight against the occupiers, officially allowed at the government level, may offend representatives of sports federations.

If one of the representatives of the sports federation associates himself with the warship of the aggressor country, the direction of movement for them is indicated on the flag. Glory to Ukraine!

РОЗ’ЯСНЕННЯ ФББУ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ ЧЛЕНАМИ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЗМАГАНЬ IFBB

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on telegram
Share on whatsapp